;

FERHAD PAŞA ÇEŞMESİ (H. 1006- M.1597)

Çatalca’da Ferhad Paşa Camii’nin önünde ve set üzerinde bulunan bu çeşme klâsik üslûptadır. Camii ile birlikte yapılmıştır. Kemerin altında ve ayna taşının üstünde bulunan kitabe taşında şunlar yazılıdır:

“ Sahib-ül hayrat vel-hasenat Ferhad Paşa ruhiyçün el-fatiha”

(Sene 1006)

Çeşmenin suyuda banisinin hayratıdır. “ Ferhad Paşa Suyu” diye anılır. Ferhad Paşa Murad III ve Mehmed III zamanlarında iki defa sadrazam olmuş 16’ıncı yüzyıl vezirlerindendir.