;

FATMA SULTAN ÇEŞMESİ 8H.981- M.1573)

Yayla’da Alyanak Sokağı’ndaki (Evliyaata Sokak( Yeni Dergah Sokak) köşe) bu çeşme, klâsik tarzda kesme taştan yapılmıştır. Oymalı ayna taşının iki yanında tas koymak için ik ufak hücre vardır. Teknesi toprağa gömülmüştür. Suyu yoktur.

Sivri kemerinin altındaki kitabe şöyledir:

“ Duhter-i Osmâniyan fahr-ül-hayrat”

“ Binti hem-nam-ı resül-i kâinat”

“ Fatıma Sultan ruhiyçün revan”

“ Oldu bu çeşme bina ba’d-el-vefat”

“ Didi târihin Nihadî nûş idüb”

“ Pâk-ü sâfi çeşme-i âb-i hayat”

   (981)

Hümaşah Sultanın kızı Fatma Sultan’ın ikinci çeşmesidir.