;

FATMA ATİYE HANIM ÇEŞMESİ (H. 1258- M. 1842)

Emirgân’da Muvakkithane caddesi ile Yunus Ağa sokak birleşiminde bulunan bu çeşmenin yüzü sıva ile örtülmüştür. Ufak ve düz ayna taşı, kırık bir teknesi vardır. Sedi yoktur. Üstünü örten beton levha dışarıya taşırılarak bir sacak vücuda getirilmiştir.

Kitabesi şöyledir :

“ Ve sekahüm Rabbüküm şeraben tahura”

“ Sahibet-ül hayrat v’-el hasenat”

“ Fatma Atiyye Hanım ruhuna fâtiha”

(1258)