;

FATİH SULTANMEHMED HAN ÇEŞMESİ

Eyüp Camii Kebir Caddesinde Eyüp Camii Şadırvan avlusu duvarı üzerinde ve Silahadar Ağa caddesinin sağ köşesine yakın bir yerde olup kitabesi ve tarihi yoktur. Eyüp Çeşmesi adı ile de anılır. Klâsikdir. Arkasında Fatih Sultan Mehmed’in sakası Mustafa Ağa’nın kabri vardır.

 

 

Yeni restore edilmiş durumu

Mayıs 1966