;

FATİH SULTAN MEHMET ÇEŞMESİ

Üsküdar’ın bu ilk çeşmesi Salacak İskele Sokağı ile Salacak İskelesi Araka Sokağı’nın birleştiği köşededir.
Tamamen kesme taş kaplı, iki metre eninde, iki metre boyunda ve 1,5 metre yüksekliğindeki bu küçük çeşmenin çatısı da kesme taştan, harpuştalıdır. Yol seviyesi yükseltildiğinden bugün yarı yarıya toprağa gömülmüştür. Sağ taraftaki küçük ayna taşının üzerinde bir tas gözü vardır. Önünde, kuyu bileziğini andırır bir yalak veya bulgur döğme teknesi bulunmaktadır. Hiçbir yerinde kitâbesi yoktur.
Semtin ilk eseri Salacak Camii ismiyle de anılan Fatih Camii olduğuna göre, çeşmenin de camii ile beraber 1458-60 tarihlerinde yapıldığı söylenebilir. Bu semtin yaşlıları hâlâ çeşmeyi Fatih Çeşmesi diye yad ederler.