;

FAİK BEY (Hacı) ÇEŞMESİ (HÇ1093- M.1681)

Üsküdar’da Tunubağı caddesi üzerinde bulunan bu çeşme klâsik tarzda kesme taştan yapılmış ise de kat kat sürülen badana ve boyalarla renkli bir görünüm almıştır. Teknesi yol seviyesinin altında kalmış suyu akmamaktadır. Üstü kiremitle örtülüdür ve ahşap bir saçağı vardır.
Çeşmede biri cephede öteki yanında olmak üzere iki kitabe vardır. Çeşmenin ilk yapılışına ait olanı yandadır ve şöyledir:

“ Habbezâ âb-I zülâl-I dil keş”

“ K’eyledi teşne-dilânı irva”

“ Hak vire sahibet-ül hayrata”

“ Ecrini cennet-I And-ü Me’^va”

“ Göricek didim anın tarihin”

“ Çeşme-I âb-I hayat-I rana”

    (1093)

 

Cephedeki tamir kitabesi ise şöyledir:

“Sahip-ül hayrat vel-hasenat kudemâ-yi memurun-I Devlet-I Aliyyedun Onuncu Daire-I Belediye Esnaf Müfettişi Es-Seyyid El-hac Faik beyin def’a-I sâniye olarak ihyâ eylediği çeşmedir. (1325”

Çeşme adı bilinmiyen bir Hanım tarafından yaptırılmış olup tamir etiren Hacı Faik Beyin adı ile anılmaktadır.