;

ESKİ SARAY ÇEŞMELERİ

Beyazıt Fuat Paşa caddesi üzerinde bulunan bugünkü hukuk fakültesi binasının Mercan Çarşısı’na bakan kapının sağında ve solunda bulunan çeşmelerdir.

Çeşmeler mermerden yapılmış olup ikişer muslukludur.

Eski saray Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un fethinden sonra H.858 (M.1454) senesinde bu sarayı inşa ettirmiştir.