;

ESKİ DİBEK SOKAĞI ÇEŞMESİ

Çeşme, Beylerbeyi Eski Dibek Sokağı´nda ve Şeyh Hâmil Efendi Tekkesi´nin (Tımariye Zaviyesi) türbe duvarına yaslanmış olarak durmaktadır.

Kitabesine göre (H.1289-M.1872) yılında yapılmıştır.

Çeşmenin sağındaki yan ayna taşında:

"Bismillahirrahmanirrahim"

solunda ise:

"Ve cealna minel mai külle şey´in hay"

yazılıdır.

Bu çeşme Berber Ömer Efendi tarafından 1945 yılında yeniden ihya edilmiştir.

1986 yılında yapılan araştırmada ayna ve tekne mermerleri kırık, musluğu koparılmış ve suyu akmaz durumda idi.

12/01/2005 tarihinde yapılan kontrolde çeşmenin yenilendiği suyunun akmadığı görülmüştür.