;

ERENKÖY İSTASYON ÇEŞMESİ (H. 1340- M.1921)

Erenköy’de Hatboyu Sokağı’nda (No:3 yanı) bu çeşme tamamıyla mermerden yapılmıştır. Yan yana ikili bir çeşmedir. Ayna taşları düz ve sadedir. Sivri kemerlerinde boşlukları kabartma nakışlarla süslüdür. Kemerlerin üzerinde büyük bir kitabe taşı vardır. Düz kornişten sonra iki ufak kale arasında yine kabartma motiflerle süslü alınlık gelmektedir. Bu alınlığın ortasında yuvarlak bir madalyon içinde “ Vecealna mine mai külle şey’in hay” ayeti okunmaktadır. Kitabesi şöyledir:

 

“ Gözyaşından oldu peydâ bir zavallı mâderin”

“ Genç iken rıhlet iden evlâdıma bu yadigâr”

“ Fâhir’imle Fâtiıma’m ruhen ona zaîr gibi”

“ Âşikar olmuş bu yerde bir mezar-ı eşk-bâr”

“ Dehr bir kahrın tecelli-i taaruz kârına”

“Hâk-i magmûm-ı vatandan bir sükût –ı zarzar”

“Ben ölünce çeşm-i giryânım kurur lâbüd fakat”

“ Dîdemi tanzîr iden bu çeşme kalsın âb-dar”

“İçmeden geçme yolcu işte kardeş çeşmesi”

“Bağrı yanmış anneye gel sende ol gam- kisar”

“Lü’lü-i eşkin saçub dir vâlide tarihide”

“ Nûr-ı çeşmim hayrıdır olsun sebil bu çeşmesar”

(1340)

 

İki çeşmenin müşterek teknesi sağlamdır, fakat suyu akmamaktadır. Çeşme Fahir ve Fatma yavruları için isim bilinmeyen bir anne tarafından yaptırılmıştır.