;

ERENKÖY CAMİ ÇEŞMESİ ( H. 1323- M.1905)

Erenköy tren istasyonu (istasyon caddesi) karşısındaki Zihni Paşa Camii’nin avlusunda bulunan bu çeşme sekiz cepheli bir şadırvan şeklindedir. Ayna taşları düz mermerdendir. Ve her cepheye birer tane yerleştirilmiştir. Tekne yerine sekiz köşeli bir gider çukuru yapılmıştır.

Çeşmeyi koruyan geniş saçağın üzerinde, kabartma yıldızlarla süslü kesik bir küre biçiminde kubbesi vardır. Kitabesi yoktur. Her cephenin yukarı kısımlarında sülüs hatla yazılmış âyetler bulunmaktadır. Son zamanlarda çeşmenin etrafı demirden renkli camlarla çevrilmiş olduğundan, çeşmeden ziyade abdest alma yeri görünümündedir.