;

EMİNE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1151- M.1738)

Mevlenihanekapısı’nda Küçük Saray Meydanı’nda Mimar Acem Camii’nin avlu kapısı yanındaki bu çeşme taştan klâsik üslûpda yapılmıştır. Üstü kiremitle örtülüdür. Suyu akmamaktadır. Oldukça harap bir durumdadır.

Sivri kemerinin üzerindeki kitabe kırık ve oldukça zor okunacak kadar bozuktur. Kitabede bu çeşmenin suyunun Emien Sultan’ın sarayından getirildiği ve çeşmenin Kethüda Hacı Hüseyin Ağa’nın gayretiyle yapıldığı anlatılmaktadır.

Tarih kitabesi Recai Mehmet Efendi’nin kardeşi şair Remzi’ye aittir ve altı beyittir. Son mısralar şöyledir :

“ Didim rıhmamına Remzi gelüp bir mısra-ı târih”

“ Şifâ-ı sadrola mâ iç zülâl-i Âmine Sultandan”

             (1151)