;

EMİNE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1149- M.1736)

Şehremin’de Saray Meydanında (çocuk parkı önü) bulunan bu çeşme harap durumdadır. Kesme taştan yapılmış ayna taşını teknesini ve sedlerini saçtan bir saçak korumaktadır. Teknesi kırılmıştır. Sıva ile örtülmüş olan haznesinin üstünde kiremit bir çatı vardır.

Ayna taşının üzerinde kitabe okunamayacak kadar bozulmuştur. Remzi’ye ait olan kitabenin “İstanbul Çeşmeleri”’nde tesbit edilen tarih beyti şöyledir:

“ Çeşmesar-ı dilde Remzi yazdîlar tarihini”

“ Âmine Sultan icra itdi lutf- zemzemin”

(1149)