;

EMÎN ÇEŞMESİ

Kasımpaşa, Zindanarakası, Emin Çeşmesi sokak No:18’in karşısındadır. Kesme taştab klâsik üslupta yapılmış, büyük hazneli, küp gövdeli bir meydan çeşmesidir. Saçakları yer yer dökülmüş, düz çatılıdır. Sivri kemerli bir çeşmedir. Yarısına kadar toprağa gömülmüştür.

Vakıf defterinde 1171 numaralı olarak kayıtlıdır. Nazıma göre çeşmeyi yapan Mehmed Bey’dir. Çeşmeye 2 lüle su Taksim suyundan tahsis edilmiştir. Bugün harap vaziyettedir ve suyu akmamaktadır.