;

EDİRNEKAPI ŞEHİDLİĞİ SELSEBİLİ

Aşağıdaki satırlar İstanbul Ansiklopedisi’nden, Erdem Yücel’in bir yazısından aynen alınmıştır. Edirnekapı Şehidliği’ne girilince yarım daire şeklindeki meydanlığın sağ tarafında Conk Bayırı ve Cemal Gürsel Caddesi arasındadır. Üzerindeki yazıdan öğrenildiğine göre Şehidliğe Hayrı Arapoğlu tarafından bağışlanmıştır. Tamamen beyaz mermerden yapılmış XIX. yüzyıl ampir üslûbundadır. Dikdörtgen yine beyaz mermerden bir kaide üzerindedir. (Cephesi) iki keskin hatlı silme ile çerçevelenmiştir. Bunu alt ve üstü kabartma akantas yaprakları, istiridye kabuğu şekilleri ile süslüdür.

Esas sathın ortasında üzerine kabartma yapraklarla tezyin edilmiş, suyun ahenkli şırıltısını temin eden üç mermer çanak vardır. Ayrıca bu çanakların hemen iki yanında da dörder küçük çanakçık daha bulunmaktadır ki bunların üst satıhları düz altları ise üç yapraklı palmet şeklindedir. Çanakların üzerinde kanatlarını açmış vaziyetteki kabartma tavuskuşu tasvir bu selsebilin şayanı dikkat bir hususiyetidir. Selsebilin teknesi ampir üslûbunun bir hususiyeti olarak oval ve kenarları dışarıya doğru çıkıntılı, üzeri de kabartma silmelidir.

Selsebil yuvarlak kemerli olarak nihayetlenmiştir. En üst kısmında akantas yapraklarından bir korniş vardır.