;

DÜRRE HANIM ÇEŞMESİ (H. 1190- M.1776)

Eyüp’te Gümüşsuyunda Kerim Ağa camii sokakta bulunan Zeyneb Hatun camii avlusunda abdest musluklarının bulunduğu yerde duvara gömülmüş bir kitabe taşı vardır. Burda

“ Sahib-ül hayrat Dürre Hanım” ( Sene 1190) yazılıdır.

Bir çeşmeye ait olması gereken bu taşın nereden getirildiği ve Dürre Hanım’ın kim olduğu öğrenilemedi.