;

DÖRDÜNCÜ KADIN ÇEŞMESİ (H.1234-M.1818)

Sirkeci’de Hoca Paşa Camii sokağında, Hoca Paşa camii önünde olan bu çeşme son yıllarda tamir görmüştür. Cephesi baştan başa mermer levhalarla kaplanmış, Rokoko tarzındaki oymalı ayna taşı ve kitabesi aynen muhafaza edilmiştir. Yalnız teknesinin orijinal olmadığı anlaşılmaktadır.

Yuvarlak bir kemer içinde MahmudII’nin tuğrası altındaki kitabeden anlaşıldığına göre Fatih Sultan Mehmed’e ait olan bu çeşme Mahmud II’nin Dördüncü kadını tarafından yaptırılmıştır.

 

On dört mısralık kitabe metni şöyledir:

“ Sultan-ı İskender-sıfat mahmud Han-ı nîk –baht”

“ .................................. Şâhinşeh-i derya-neval”

“ İhsanıdır ayn-ı hayat reyyan olub hep kâinat”

“ Bir katredir Nîl-û Fırat eûdiyle yâd olsa misal”

“ Hak şevketin müzdâd ide..........................ide”

“ Tevfikini müzdâd ide o hayy-ı zül-celâl”

“ Fatih Sultan mehmed Han iken âlemlere Sultan iken”

“Bu çeşmesi çoşar iken gelmiş idi ana zevâl”

“ Şah-ı cihanın nâgehan has harîminden heman”

“ Dördüncü Kadın........................... nîkû- hisal”

“ Ruh-ı idüb hem çeşmesin âbad edüb”

“ Akıtdı suyun âbad idüb atşana her rûz-ü leyâl”

“ Tarih libasın böyle hiç bir misli Fayık var mı hiç”

“ Dest-i duâyi aç gel iç bu çeşmeden ayn-ı zülâl”