;

DÖKMECİ BAŞI SÜLEYMAN AĞA ÇEŞMESİ

Düğmeciler caddesi ile Ahmed Dede sokağının birleştiği yerde ve sokağın sol köşesindedir. Tamamen kesme taştan yapılmış olup klâsiktir. Kitabesi yoktur. Çeşme son zamanlarda tamir edilmiş olup suyu akmaktadır.