;

DOĞANCILAR’DAKİ ÇEŞME

Üsküdar’da Doğancılarda Tunusbağı Caddesi üzerinde Park karşısında ( otobüsdurağı arkası) bulunan bu çeşme içi boş büyük bi mermer çereveden ibaret kalmıştır. Bu çerçevenn altında tekne boyunca uzanan ayna taşında ve sağlam kalabilien teknede kabartma motifler görülmekte ise de suyu akmamaktadır.
Çeşmede kitabe bulunmadığından hangi tarihte kimin tarafından yaptırıldığı tesbit edilemedi.