;

DİZDARİYE ÇEŞMESİ

Sultanahmet’te Dizdariye çeşme sokağı üzerinde Dizdariye Camii’nin avlu kapısı yanında bulunan bu çeşme, kesme taştan klâsik üslûpta yapılmıştır. Mermer ayna taşının nakışları zamanla silinmiştir. Şekilleri durmakta, suyu akmakta ise de teknesi toprağa gömülmüştür.Kitabesi bulunmadığından hangi tarihte kimin tarafından yaptırıldığı öğrenilememiştir.