;

DEFG-İ GAM HATUN ÇEŞMESİ ( H.1226- M.1811)

Topkapı Sarayı iç avlusundaki bu küçük çeşmenin tek parça mermerden üstü kapaklı bir haznesi ve önünde kavisli çizgilerle oluşturulmuş bir yalağı vardır.

Üzerindeki kitabe şöyledir:

 

“ Sahib-ül hayrat merhume Kethüda””

“ Def’-i Gam Hatunun hayratıdır”

(Sene 1226)