;

DAYI ÖMER VE NAFİA HANIM ÇEŞMESİ (H.1300-M.1882)

Cerrahpaşa’da Çavuşzade Camii aşağısında, Üniversite sahası (İç hastalıkları ana bilim dalı Medikal Onkoloji Polikliniği giriş kapısı karşısında) içinde kalan bu çeşme, kesme taştan klâsik tarzda yapılmış büyük sade bir yapıdır. Üniversite inşaatı sırasında çeşme tamir görmüştür. Suyu akmamaktadır

Sivri kemerinin üzerindeki kitabe taşında şu satırlar yazılıdır:

“ Bâni-i vakfın adıdır gerçi ki Dayı Ömer”

“ Muhyi-i sânisi de Hanım ki ismi Nafia”

“ İç Emin âb-ı zülâli bak şu cevher tarihe”

“ Vakıf-ı ula-vü sâni ruhlarına fatiha”

(1300)