;

DAVUD PAŞA ÇEŞMESİ ( H.890- M.1485)

Hekimoğlu Ali Paşa Caddesinde, Davud Paşa Camii’nin avlu kapısı dışında bulunan bu çeşme İstanbul’un bilinen en eski çeşmelerinden biridir. Kesme küfeki taşından yapılmıştır. Klâsik üslupta kemeri ve mermer bir teknesi vardır. Yine mermerden yapılmış ayna taşı oymalarla süslüdür.

Sivri kemerinin altındaki kitabe taşında;

“ Sahib-ül hayrat”

“ Merhum Davud Paşa”

(890) yazılıdır.

Çeşmeyi yaptıran Davud Paşa, Fatih Sultan Mehmed’in has hüddamından iken 1483’de Veziriazam olmuş, 1497’de emekliye ayrılmıştır. 1499’da ölmüştür. Davud Paşa Camii’de onun başta gelen eseridir.

Çeşme son yıllarda tamir görmüştür.