;

DAMADZADE MEHMED MURAD EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1170- M.1756)

Sarıyer, Büyükdere’de Vapur İskelesi ile Camii arasındaki ( Büyükdere Çyırbaşı Cad. Aralığı No:12 karşısı) sokak içerisindeki bu çeşme şeklini kaybetmiş bulunmaktadır. Dört yanı sıva ile örtülmüş bir meydan çeşmesidir. Üstü düz bir beton satıhla kapanmıştır Girintli çıkıntılı bir kemeri ve sonradan konulan mermer bir düz bir ayna taşı vardır. Teknesi yol seviyesi altında kalmıştır. Tuğladan bir korniş çeşmeyi çevrelemektedir. Kemerinin üstünde ve içinde olmak üzere iki kitabe görülmektedir.

Birincisi:

“ Sahib-ül hayrat Damadzade   

Mehmed Murad Efendi ruhiyçün”

(1170)

İkincisi:

“ Sahib-ül hayrat bânî-i sâni Rize Eşrafından”

Kovalızade Hacı Mustafa Efendinin ruhiyçün fâtiha”

   (1341)

Çeşmeyi ilk yaptıran, Sultanselim’de tekkesi ve kütüphanesi bulunan Reis-ül ülemâ Mehmed Murad Efendi’dir. Tamir ettiren kovalızade Hacı Mustafa Efendi’nin Büyükdere Canfez sokağında yaptırdığı bir çeşmesi vardır.