;

CUMHURİYET ÇEŞMESİ 8H.1341- M.1923)

Ayakapı’da Abdülezel Paşa Caddesinde (Haraççıbaşı Sok No:23 karşısı) üzerinde, yola nazaran biraz geride bulunan bu çeşme, kısmen eski taşlardan faydalanılarak mermerden yapılmıştır. Kabartma iki sütuna bindirilmiş kemeri klâsik tarzda değildir. Ayna taşı büyük fakat sadedir. Teknesinde ise bir girland ve beyzi şeklinde bir güneş motifi vardır.

Kemerinin üzerinde sadece 1341 tarih, içinde ise eski yazı ile “ Cumhuriyet Çeşmesi” yazılıdır.