;

ÇUKUR ÇEŞME (H.1115-M.1703)

Fatih Kocamustafapaşa Hacı Hamza Mahallesi Merdivenli çeşme sokak No:12 önündeki bu çeşme, sekiz on basamakla inilen bir çukurdadır. Suyu akmamakta olup, yalağı molozla doldurulmuştur.

Kitabesinde şu beyit vardır.

“ Fayiz did bu çeşmenin itmamına tarih”

“ Su iç Haseneyn aşkına bu ayn-ı Ali’den”

    (1115)