;

ÇUKUR ÇEŞME

Lâleli’de Fethi bey caddesinden Çukur çeşme sokağına sapıldığına sağ tarafta bulunan bu çeşme ile ilgili olarak aşağıdaki satırlar İstanbul Ansiklopedisi’nden alınmıştır.

“....Çeşmeye 5m. kadar genişlikte 22 basamak taş merdivenle inilir....

Merdivenin üst basamak hizasından itibaren iki yan duvar ve çeşme serâpa kesme taştan örülmüştür. Soldaki duvarda demir bir trabzan mevcut olup sağ duvardaki eşi kaybolmuş, yahut çalınmıştır. Klâsik üslûpta olan Çukur Çeşmenin kitabesi yoktur.

Merdivenin son basamağı hizasından asıl çeşmenin bulunduğu karşı duvar arasında kalan sahanın da her iki tarafında ikişer kemer mevcuttur. Fakat bu kemerlerin altında çeşme yeri olduklarını gösteren lüle yeri izlerine rastlanmamıştır. Onlarında bu sahayı balçık altında kırılmış olması muhtemeldir. Bu takdirde Çukur Çeşmenin ikişer ikişer dört tanesi yan duvarlarda biri de karşıda olmak üzere beş çeşmeden mürekkep bir sanat bediasıdır.”

Bu çeşmeyi görmek için gittiğimizde Çukur Çeşme sokağında hiç bir ize rastlayamadık. Bir manavdan bilgi almak isteyişimizde dükkan sahibi arka tarafta bir kapıyı açarak içerisini bize gösterdi. Farkında olmayarak Çukur Çeşmeyi bulmuştuk. Fakat burası artık boş meyve kasalarının saklandığı bir depo vazifesi gördüğünden çeşmeyi seçmemiz bile mümkün olamadı.