;

CÛDİDİL VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H. 1110-M. 1698

Galata’da Yüksek Minare Sokağında (Şişhane Sokak No:1) Emekyemez Camii yakınında bulunan bu çeşme klâsik tarzda kesme taştan yapılmıştır. Ayna taşının iki yanında çiçek motifleri bulunmaktadır. Kitabe kemerin üstünde bulunmaktadır.

 

Kitabe bir kıtadan ibarettir ve tarih mısrası şöyledir:

“ Böyle pâkize eser hakka ki oldu bî-adil”

     (1110)