;

ÇİNİLİ CAMİ AVLUSUNDAKİ ÇEŞME

Üsküdar’da Çinili Camii avlusu ( Çinili mescit sokak) içerisindfe bulunan bu çeşme kesme taştan yapılmış büyük bir yapıdır. Yayvan cephesinin ortasında klâsik görünüşteki bu çeşme bakımsız ve haraptır. Teknesi yerinde durmakta suyu akmamaktadır.Kitabesi yoktur.