;

ÇINÇINLI ÇEŞME

Fatih Eğrikapı’da Dervişzade caddesinde (no:61 karşısında) bulunan bu çeşme battal bir vaziyettedir. Yol seviyesinin altında kalmıştır. Tamire ait üç satırlık bozuk vezinli kitabenin son satırları şöyledir:

“ Gelüb nuş eyleyenler hasbeten lillâh dua itsün bina-yı çeşmeye”

“ Sermimar Hacı Mustafa’dır sâhib-ül-hayrat” (1179)