;

ÇINARLI MESCİD ÇEŞMESİ

Çengelköyünde Çınarlı Camii sokağında ( Dere Kayığı Sokak) aynı adı taşıyan mescidin denize bakan cephesindeki duvara bitişik olan bu çeşme, kemse taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Teknesi yukarıdadır. Suyu akmaktadır.
Çeşme de kitabe yoktur. Kaptan_ı Derya Abdullah Paşa tarafından 1835 yılında camii ile birlikte yaptırılmış olması akla gelir.