;

CİHANGİR YOKUŞU ÇEŞMESİ

Cihangir Yokuşunun üst basında ( Susam Sokak Köşesi) bir köşe çeşmesi olan bu yapı üç yüzlüdür. Orta cephede kesme taştan klâsik tarzda yapılmış bir çeşme ve iki yanında ufak birer niş vardır. Çeşmenin oymalı ayna taşı, yarısına kadar toprak altında kalmıştır. Diğer cephelerde harap olmuş birer küçük çeşmecik görülmektedir. Yapının üstü dar bir saçak teşkil edecek şekilde betonla örtülmüştür.

Kitabe yeri boş olduğundan yaptıranı ve tarihi tespit edilememiştir.