;

BÜYÜKÇEKMECE- SULTAN SÜLEYMAN ÇEŞMESİ (H.974- M.1566)

Büyükçekmece’nin Dizdariye mahallesinde Mimar Sinan Caddesinde Köprü, kervansaraya ve Sokollu Mehmed Paşa Mescidi’nin yanıbaşında olan bu çeşme klâsik üslûpta beyaz mermerden yapılmıştır. Her biri 6m. uzunluğunda üç ayrı kanattan oluşmaktadır. Orta kanat diğerlerine nazaran biraz daha geniş ve yüksektir. Sivri kemerli nişler halindeki kanatların içerisine küçük ayna taşları yerleştirilmiştir. Orta bölümde dört satır halinde sülüs ile yazılmış şu kitabe yer almaktadır.

“ Kaçan bu çeşmesarı itdi bina”

“ Süleyman Han Sultan-ı muzaffer”

“ Didi tarihin anın ehl-i tarih”

“ Yine akdı cihana âb-ı kevser”

( Sene 974)

Bu çeşmeyi Kanunî Sultan Süleyman Zigetvar seferine çıkarken köprü ile birlikte Mimar Sinan’a yaptırmıştır.