;

BÜYÜKÇEKMECE – ABDÜLHAMİD II. ÇEŞMESİ (H.1318- M.1900)

Büyükçekmece’de Havuzbaşı denilen meydandaki ( Mimar Sinan caddesi) bu çeşme AbdülhamidII’nin yirmi beşinci cülûs yılı hatırası olarak halk tarafından yaptırılmıştır. Bir havuzu vardır.
Havuz 3.60x4.20 m ölçüsünde olup yerden yüksekliği 0.80 m’dir. Çeşme havuzun batısına yekpare mermerden yapılarak oturtulmuştur. Bu çeşmenin havuza bakan tarafına da ağzından su çıkan bir arslan başı yerleştirilmiştir. Cephe çeşitli motiflerler süslenmiştir. Çeşmenin üzerine ayrıca üç mermer küre konmuştur.
Çeşmenin dış yüzüne Abdülhamid II’nin tuğrası ve güzel bir sülüs hat ile şu kitabe yazılmıştır.
” Cülûs-i hümayun-I hazret-i Abdülhamid Han-ı a’zaminin yirmi beşinci devre-i senevi-i kuds’isinin hâtıra-i kıymetdar-I şükür-güzarîsi larak inşa kılınmışdır.”

Havuz tarafındaki arslanbaşı kabartmanın üzerine de yine güzel bir sülüsle şu duâ yazılmıştır.

“ Tavvelallahü ömrühû ve şevketühû

   Saeffallahü umrânü mülkühû”
                                 (Sene 1318)