;

BULGURLU KÖYÜ – DEMİRCİ ÇEŞMESİ (H.1205 – M.1790)

Çamlıca´da Bulgurlu Köyü´nün meydanında, (Bulgurlu-Sarıgazi Cad.) Ümraniye´ye giden yolun sol başında olan bu çeşmeye tahminen 3m. genişliğinde 9 basamak taş merdivenle inilmektedir. Zemini mermer döşelidir. Asıl çeşmenin bulunduğu kısım tahminen 4m yükseklikte üç duvara oturtulmuş kiremitli bir çatı ile örtülmüştür. Büyük bir teknesi, sedleri ve teknenin arkasında duvara yapıştırılmış bir friz ve bunun ortasında yine mermerden küçük bir ayna taşı vardır.

Çeşmenin ayna taşında yuvarlak bir madalyon içinde "Haza minfadli Rabbi" yazılıdır. Bani´sinin Aziz Mahmud Hüdâi´nin müridlerinden Demirci Baba (sene 1205) olduğu rivayet edilmektedir.