;

BODRUM ÇEŞMESİ (H.1311- M.1893)

Küçükpazar’da Kıble Sokağı köşesindeki bu çeşme prese edilmiş tuğladan yapılmıştır. Kiremitle örtülü olmakla beraber çatısı haraptır. Bir kapıyı andıran ayna taşının üzerinde şu kitabe vardır:

“ Sahib-ük hayrat vel- hasenat bâni-i sani ruhları şad olsun”

Çeşmeyi kimin yaptırdığı ve kimin tamir ettirdiği bilinmemektedir. Çeşme bugün için

akmaktadır.