;

BIÇAKÇI ÇEŞMESİ

Fatih’te Haydar semtinde Bıçakçı Alaattin sokaktaki Bıçakçı Alâeddin Camiine bitişik olan bu üç yüzlü çeşme sıva ile örtülüdür. Çatısı alafranga kiremitle kaplıdır. Orta cepheye takılan küçük bir musluktan suyu akmamaktadır. Diğer iki cephede de vaktiyle musluklar bulunduğu, biri kırık iki yalak kalıntısından anlaşılmaktadır. Bu musluklar bulunduğu bugün yerleri bile kalmamıştır.

Orta cephede büyük bir tekne ve yukarısında:

“ Ve sekahüm Rabbüküm şeraben takura” ayeti yazılı bulunmaktadır.