;

BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1261- M.1865)

Yenibahçe’de (Guraba Hastane Caddesi ) Gureba hastanesi sahası içinde Bezmiâlem Valide Sultan tarafından Hastahane ile birlikte yaptırılan camiinin yanındaki bu çeşme, dikdörtgen biçiminde baştan başa kabartma tezyinatlı mermerle kaplıdır. Ayna taşı iki sütun arasındadır. Göbeğinde beyzî bir şekilde toplanmış motifler, bunların arasında bir de meşale vardır. Lüle, bu kabartmanın alt bağlantı yerinde bir daire içindedir. Mermer teknenin dış yüzü de üç yıldız motifi ile süslenmiştir.

Sütun başlıkları üzerine çekilmiş üç sıra kabartma silmenin üstüne kitabe taşı yerleştirilmiştir. Kitabe taşının üstünde de kabartma bir silme vardır. Daha yukarıda çerçevesi kabartma çiçekli bir madalyon içerisinde Abdülmecid’in tuğrası bulunmaktadır. Tuğra kabartma güneş şuaları ile çevrilmiş olup tamamı bir üçgen oluşmaktadır.

Ziver tarafından kaleme alınan iki buçuk kıtalık tarih manzumesi bir satırda üç satıra yerleştirilmiş, son tarih mısraı dördüncü satır olarak ortaya konmuş ve iki yanındaki boşluklar kabartma defne dalları ile doldurulmuştur. Kitabe şöyledir:

“ Bezmiâlem nam Sultan mâder-i Şah-ı cihan”

“ Menba-ı cûd-i mekarîm çeşme-i âb-ı vefâ”

“ Dehri sîrab idicek ma-ül hayat-ı Lûtfiyle”

“ Kıldı feyz-i zindegânîden cihan kesb-i devâ”

“ Yapdırub bu çeşmesarı hastane nezdine”

“ Zâhir oldu def’-i emraz-ı ibâde macerâ”

“ Eylesün Şah-ı cihnala Valide Sultana Hak”

“ Haşderek nûş-i zülâl-i afiyetle pür safa”

“ Zîver it sün def-i illet nazmdan tarih-i tam”

“ Yapdı dil-cû mâder-i Şah-ı zeman ayn-ü şifa”

   (1261)

Çeşmenin yapıldığı 1261 tarihi tuğranın altında rakamla a gösterilmiştir.