;

BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ ( H.1255- M.1839)

Beşiktaş’ta Serencebey Yokuşu’nun alt basındaki ( Muhtarı evvel Sokak köşesi) Anber Ağa camii’nin önündeki bu çeşme esas şeklini tamamen kaybetmiştir.

Haznesi ve kemeri sıva ile örtülmüştür. Teknesi bozulmuştur. Kemerinin içinde devrinin motiflerini taşıyan bir ayna taşı, yan duvarlarında da büyük bir kitabe bulunmaktadır.

Çok güzel bir sülüs ile yazılmış buluna kitabe şöyledir:

“ Şevketlû mehâbetlü Sultan Abdülmecid Han”

“ Efendimizin Valideleri ismetlü Bezmiâlem aliyyet-üş şan”

“ Valie Sultan hazretlerinin hayratıdır”

(1255)