;

BEYZADE MEHMED EFENDİ ÇEŞMESİ (H. 1056- M. 1646)

Eyüp’te Nişanca Mahallesi, Baba Haydar Çeşmesi Sokağı’nda Hacı Beşir Ağa Darülhadisinin avlu kapı bitişiğinde ola bu çeşme klâsik tarzdadır. Ayna taşı, teknesi ve sedleri sağlam durmaktadır. Sivri kemerinin üzerinde oldukça yüksek bir yerde bulunan kitabesi Pirizade Mustafa Efendi’ye aittir ve tarih beyti şöyledir:

“Didi tarih-i binâsını Nâili”

“Âb-ı lütf-ı çeşme-i ayn-ül hayat”

    (1056)