;

BEYTÜLMALCİ SOKAĞI ÇEŞMESİ (H.1269- M.1892)

Kabataş’ta ( Fındıklı) Beytülmalci Sokağında (No:17) olan bu çeşmeden büyük bir haznenin önünde küçük bir ayna taşı ve kitabeden başka birşey kalmamıştır.

Kitabe:

“ Ve minel mai külle şey’in hay”

âyeti ve yazısının

“ Ketebehû Mücellid Raşid”

şeklindedir ve kimin yaptırdığı belli değildir.