;

BEYHAN SULTAN ÇEŞMESİ (H.1216- M.1801)

Kuruçeşme’de Alayemini Sokağı‘nda ki bu çeşme, yapılan tamirlerle esas şeklini kaybetmiştir. Çimento ile sıvalı haznesinin ortasında ayna taşı durmaktadır ve bu süslü ayna taşının ortasında kitabesi güçlükle okunmaktadır.

“ Hazret-i Beyhan Sultanı Hûda”

“ Su gibi itsün aziz ve feyzdan”

“ Suyunu buldurdu Kuruçeşme’nin”

“ .........................olunca katrebar”

“ Cümle atşanı............................ ”

“ Feyz-i lûfu................................”

“ Çıkdı sıfır lüleden tarih ana”

“ İç bu zibâ âb-ı nâb-ı hoşgüvar”

    (1216)

Çeşmeyi yaptıran Beyhan Sultan, Mustafa III’ün kızıdır. Çeşmeden kırsuyu akmaktadır.