;

BEŞİR AĞA (Hacı) ÇEŞMESİ VE SEBİLİ (H.1158- M.1745)

Babıâli karşısında Alay Köşkü Caddesi ile Hükümet Konağı sokağının kesiştiği köşede (No:1) Hacı Bekir Ağa Camii’nin altındaki bu sebil beş cephelidir. Her birinde su vermek için beşer delik bulunan şebekeler dökme demirden yapılmış ve birbirinden mermer sütunlarla ayrılmıştır. Pencerelerin üzerinde girintili çıkıntılı basık kemerler ve bu kemerlerin üzerinde iki sıra korniş vardır. Sebil geniş bir saçakla korunmakta ve üstü kurşunla kaplı bulunmaktadır.

Kitabesi hemen saçağın altında her cepheye dörder mısra düşecek şekilde iki cepheye yazılmıştır ve şöyle nihayetlenmektedir:

“ Gel iç ma-i hayat-i dil- kûşayı fisebilillah”

   (1158)

Çeşme sebilin bitişiğindedir ve tarih beyti şöyledir:

“ Rahmiyâ bencestre bir tarihi tam ister ana”

“ Gel gel iç bu çeşme-i dil-cûdan Allah aşkına”

(1159)

Suyu akmamaktadır.