;

BEŞİR AĞA ( Hacı) ÇEŞMESİ (H.1158- M.1745)

Beşiktaş’ta Sinan Paşa Camii ( Sinan Paşa mescidi sokağı) yanındaki tekkenin duvarında yalnız kitabesi bulunduğu “ İstanbul Çeşmelerin”de kaydedilen bu çeşme hakkında başak bilgi verilememektedir.

Altı satırda üç beyitlik kitabe şöyledir:

 

 

“ Sabıkına Şeyhl-ül Harem Hacı Beşir”

“ Hazret-i Aga-yi ekrem-i kâm-yâb”

“ Şad ola ruhu rıza-yi Hak içün”

“ İtdi icra bu mahalle âb-ı nâb”

“ Oldu tarihi naimâ bî-adîl”

“ Geldi iç bâb-ı rızaullaha âb”

(1158)