;

BEŞİR AĞA (Hacı) ÇEŞMESİ (H.1157- M.1744)

Cağalooğlu’nda, Hükümet Konağı No:3’de, Hacı Beşir Ağa Camii avlu kapısı bitişiğindeki bu çeşme de kesme taştan klâsik üslupta yapılmıştır. Durumu harap olmakla beraber suyu akmamaktadır. Doldurulan teknesinin önünde bir set yapıldığından çeşme yüksekte kalmış, bu sebeble kitabesinin okunması güçleşmiştir.

“İstanbul Çeşmeleri”’nde kaydedildiğine göre Bursalı Seyyid Efendi’ye göre ait olan kitabesinin tarih beyti şöyledir:

“ Feyzî-î bendesi tarihini itfi işrab”

“ Haseneyn aşkına sahhâ yel al iç âb-ı revan”

(1157)