;

BEŞİR AĞA (Hacı) ÇEŞMESİ (H.1151-M.1738)

Eyüp’te Nazır Ağa Çeşmesi Sokağı ile Baba Haydar Camii Sokağının birleştiği yerde ve ikinci sokağın sol köşesindedir. Çeşme klâsik tarzda kesme taştan yapılmış ise de çok harap olması sebebiyle gördüğü tamirler sırasında şeklini kaybetmiştir. Teknesi yoktur, suyu akmamaktadır. Haznesi yer yer dökülmüş serpme sıva ile örtülüdür. Kitabe taşı yerindedir. Yazısı güçlükle okunabilmektedir.

Şair Hıfzî Mehmed Efendi’ye ait olan kitabenin tarih beyti şöyledir:

 

“Hakk-ı vasfın eyleyüp tarihi dir kim Hıfzîyâ”

“Âfiyet bâda gel iç ma ayn-i zemzemdir bu ma”