;

BEŞİR AĞA (Hacı) ÇEŞMESİ (H.1150- M.1737)

Kocamustafapaşa Camii (Sümbül Efendi) avlusunda bulunan ve bir sütun şeklinde olan bu çeşmenin teknesi yok olmuştur. Çiçek motifleri ile süslü ayna taşına adi bir musluk takılarak suyu akıtılmıştır.

Ayna taşının üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Menba’-ı cûd-ü mekârim zâir-i Beyt-i kerim”

“ Çehre-say-i südde-i dergâh-i Fahr-ül mürselim”

“ Ya’ni kim Darüssaade Ağası Hacı Beşir”

“ Bu hayırlı çeşmeyi yaptırdı ol zât-i güzin”

“ Didi Hâtif mevhiin tahsin idüb tarihini”

“ Nûş kıl bu çeşme-i zîbâya gel ma-i muin”

(1150)