;

BESİM AĞA (Muhasib) ÇEŞMESİ (H.1263- M.1846)

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi içinde, Çavuşzade Camii bitişiğinde bulunan bu çeşme cephesi oymalı bir kemer üzerindeki kitabesi ile zarif bir görünüşe sahiptir. Suyu akmamaktadır.

İki beyitlik tarih kitabesinin mısraları şöyledir:

“ Akub âb oldu tarihi mücevher”

“ Besim Ağa bu aynı kıldı bünyâd”

        (1263)