;

BEŞİKÇİZADE ÇEŞMESİ (H.1104- M.1692)

Kızılelma Caddesinde ( Topçu Emir Bey Çıkmazı No:34 önü) Davud Paşa Camii yakınında Beşikçizade Tekkesi bitişiğindeki bu çeşme, kesme taştan klâsik tarzda yapılmış olmakla beraber bugün kemerine kadar toprağa gömülmüş durumdadır.

Kitabe taşı yerinde durmaktadır, fakat yazısı okunamayacak kadar bozulmuştur. İki kıtalık tarih kitabesinin son iki mısrasını “ İstanbul Çeşmeleri” şöyle belirtiyor.

“ Kemal-i şevk ile Azmî didim itmamına tarih”

“ Sebil oldu Hüseyn ile Hasan aşkına ma zemzem”

(1104)