;

BERBERBAŞI ALİ EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1238-M.1822)

Çubuklu ile Kanlıca arasında deniz kenarında şimdiki Dalgıç Okulunun yanındaki bu çeşme II Mahmud devrindeki emsalinden farksızdır. İki mermer sütun arasında renkli mermerden büyük bir ayna taşı ile ince bir kornişten sonra kitabe yer almaktadır. En yukarıda kavukluğu hatırlatan iki süs arasında II. Mahmud´un tuğrası görülmektedir. Bu çeşme II Mahmud´un Berberbaşı Ali Ağa tarafından yapılmıştır.

Keçecizade İzzet Mehmet Efendi´ye ait bulunan kitabe şöyledir:

"Kevser getürdü hem – nam-ı Haydar"

"Hoşnudu olsun âl-i peyember"

"Serber beridir Şah-ı cihanın"

"Selman-ı sadakat ol pâk-i gevher"

"Yapdı çubuklu rahında çeşme"

"Bâr-âver oldu her husk-ü her ter"

"İhsanı akdı şimdi bu sûye"

"Devletle Bâri kılsun muammer"

"Dil-cû değilmi tarih-i izzet"

"Ayn-ı Ali´den hemen kevser"

                                               (1238)