;

BENLİZADE AHMED RAŞİD EFENDİ ÇEŞMESİ ( H.1201-M. 1786)

Anadoluhisarı’ndaki Göksu caddesinde bulunan Göksu Camiinin karşısındaki Defterdar Mahmut Bey ilk okulu civarında olan bu çeşme yekpâre bir ayna taşından ibarettir. Suyu akmaktadır.

Kitabesi Şöyledir:

 

“ Sahib-ül hayrat vel- hasenat”

“ Benlizade Ahmed Raşid Efendi”

(1201)